Kompetens och engagemang som ger resultat

Kontakt

Kungälvs Revisionsbyrå AB

Solbräckegatan 3
442 45 Kungälv

Tel 0303-936 30

Bo Östh

Partner, huvuddelägare till Kungälvs Revisionsbyrå AB

Godkänd revisor

Arbetar med revision och rådgivning. Bo är engagerad i nyföretagarfrågor.

Direkt nr: 0303-935 41
E-post:  bo.osth@lr-revision.se

Anna Hedin Göran

Partner

Auktoriserad revisor

Arbetar med revision och bokslut. Anna är ansvarig för revisionsutvecklingen på byrån.

Direkt nr: 0303-935 51
E-post: anna.hedin.goran@lr-revision.se

Lars-Åke Karlsson

Auktoriserad redovisningskonsult och skattejurist

Arbetar med revision och bokslut. Lars-Åke är skattejurist och ansvarig för skattefrågor och bolagsfrågor

Direkt nr: 0303-935 56
E-post: lars-ake.karlsson@lr-revision.se

Mattias Lindeberg

Partner

Auktoriserad redovisningskonsult och Civilekonom

Arbetar med bokslut, rådgivning och ekonomistyrning.

Direkt nr: 0303-935 68
E-post: mattias.lindeberg@lr-revision.se

Christian Östh

Redovisningskonsult och Civilekonom

Arbetar med bokföring och bokslut.

Direkt nr: 0303-44 03 13
E-post: christian.osth@lr-revision.se

Erika Bengtsson

Partner

Auktoriserad redovisningskonsult

Arbetar med bokföring, bokslut och rådgivning. Erika är ansvarig för digitala arbetsflöden samt är kvalitetsansvarig för REKO/REX.

Direkt nr: 0303-935 64
E-post: erika.bengtsson@lr-revision.se

Elin Billestedt

Redovisningskonsult

Arbetar med bokföring.

Direkt nr: 0303-935 49
E-post: elin.billestedt@lr-revision.se

Maria Hansson

Redovisningskonsult

Arbetar med bokföring.

Direkt nr: 0303-935 54
Epost: maria.hansson@lr-revision.se

Cecilia Hedlund

Auktoriserad Lönekonsult och Redovisningskonsult

Arbetar med  löneredovisning och bokföring. Cecilia är ansvarig för löneadministration.

 

Alexandra Karlsson

Redovisningskonsult

Arbetar med bokföring.

Direkt nr: 0303-44 03 11
E-post: alexandra.karlsson@lr-revision.se

Julia Lundin

Revisorsassistent

Arbetar med revision.

Direkt nr: 0303-44 03 12
E-post: julia.lundin@lr-revision.se

Dorota Sadowska

Byråadministratör och Redovisningskonsult

Arbetar med byråns administration och bokföring.

Direkt nr: 0303-935 42
E-post: dorota.sadowska@lr-revision.se

Aktuellt

Uppdaterat 200703: Aktuellt kring Corona för svenska företag

Läs mer här


Förslag till omställningsstöd för företag som tappat mer än 30 % i omsättning…

Fortsätt läs här


Newsletter March 2020

Support for companies in connection with the current outbreak of coronavirus (COVID-19) pandemic in Sweden. Read more here


Sänkt krav på aktiekapital

läs här

Generationsskifte och försäljning av företaget

läs här

Budget 2020

läs här

Budgetproposition för 2020

Läs här