Kompetens och engagemang som ger resultat

Kontakt

Kungälvs Revisionsbyrå AB

Solbräckegatan 3
442 45 Kungälv

Tel 0303-936 30
Fax 0303-931 53

 

 

Bo Östh

Partner

Godkänd revisor, huvuddelägare till Kungälvs Revisionsbyrå.
Arbetar framförallt med revision och rådgivning. Är engagerad i nyföretagarfrågor.

Direktnr 0303-935 41
E-post bo.osth@lr-revision.se

6238

Anna Hedin Göran

Partner

Auktoriserad revisor.
Arbetar framförallt med revision och bokslut. Anna är ansvarig för revisionsutvecklingen på byrån.

Direktnr 0303-935 51
E-post anna.hedin.goran@lr-revision.se

6240

Lars-Åke Karlsson

Auktoriserad redovisningskonsult.

Arbetar med revision och bokslut. Lars-Åke är skattejurist och ansvarig för skattefrågor och bolagsfrågor

Direktnr 0303-935 56
E-post lars-ake.karlsson@lr-revision.se

6242

Mattias Lindeberg

Partner

Auktoriserad redovisningskonsult.
Arbetar med bokföring, bokslut och revision. Mattias är kvalitetsansvarig för REKO

Direktnr 0303-935 68
E-post mattias.lindeberg@lr-revision.se

7070

Erika Bengtsson

Auktoriserad redovisningskonsult.

Arbetar med bokföring och bokslut. Erika är ansvarig för internredovisning och arbetsflöden inom redovisningsområdet.

Direktnr 0303-935 64
E-post erika.bengtsson@lr-revision.se

7070

Cecilia Hedlund

Redovisningskonsult

Arbetar med bokföring och löneredovisning. Cecilia är ansvarig för löneadministration.

Direktnr 0303-935 62
E-post cecilia.hedlund@lr-revision.se

7070

Jenny Gustavsson

Redovisningskonsult

Arbetar med bokföring och bokslut. Jenny sköter även den interna administrationen.

Direktnr 0303-935 42
E-post jenny.gustavsson@lr-revision.se

7070

Magdalena Berg

Redovisningskonsult

Arbetar framförallt med bokföring och bokslut.

Direktnr 0303-935 49
E-post magdalena.berg@lr-revision.se

7070

Alexandra Karlsson

Redovisningskonsult

Arbetar framför allt med bokföring.

Direktel: 0303-44 03 11
Epost: alexandra.karlsson@lr-revision.se

 

Maria Hansson

Redovisningskonsult

Arbetar framför allt med bokföring.

Direktel: 0303-935 54
Epost: maria.hansson@lr-revision.se

 

Viktigt under året

Viktiga datum 2018

Viktiga datum 2018

Belopp och procent 2018

Belopp och procent 2018

Föreslagna nya regler för beskattning av delägare i fåmansföretag

Läs mer här

Aktuellt

FARs Allmänna villkor om rådgiviningstjänster

Läs mer här

FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Läs mer här

Skatteförändringar vid årsskiftet

läs mer i Nyhetsbrev nr 3-4 2017

Nya regler om penningtvätt och finansering av terrorism

Läs mer i Nyhetsbrev nr 2 2017

Anställdas utlägg i form av kvitton

Läs mer i Nyhetsbrev för banker nr 1 2017

Moms – se upp så att kvittot innehåller alla uppgifter

Läs mer i Nyhetsbrev nr 1 2017

Förändringar i redovisningsregler och ny revisionsberättelse

Läs vårt Nyhetsbrev Banker

Läs om skatteförslagen i budgetpropositionen, solcellsanläggningar i lantbruk och mycket mer.

Läs mer i Nyhetsbrevet från oktober

Utökat RUT-avdrag, ändrade skatter och momser mm– hur påverkas Du?

Läs mer i vårt senaste Nyhetsbrev juni!

Hur påverkas företagen av nyheter i boksluten och de nya revisionsreglerna?

Läs vårt Nyhetsbrev Banker nr 1

Stor höjning av skatt på drivmedel, hur man definierar en arbetsplats och regler för dricks mm.

Mycket nyttigt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev, nr 4!

Ändring av årsredovisningslagen inför 2016 och info om hur revisionsberättelsen påverkas av nya ställningstaganden

Vårt Nyhetsbrev Banker nr 2 2015 hjälper dig reda ut vad som gäller

Skatter och personalliggare i byggverksamhet – få koll på nyligen framlagda budgetpropositionens innehåll

Läs vårt Nyhetsbrev nr 3 2015

Skattehöjningar och ökade krav på dokumentation mm – vad gäller egentligen?

Läs vårt Nyhetsbrev nr 2 2015

Skillnader mellan K2 och K3?

Läs mer i vårt Nyhetsbrev Banker nr 1 2015