Kompetens och engagemang som ger resultat

Kontakt

Kungälvs Revisionsbyrå AB

Solbräckegatan 3
442 45 Kungälv

Tel 0303-936 30
Fax 0303-931 53

Bo Östh

Partner

Godkänd revisor, huvuddelägare till Kungälvs Revisionsbyrå.
Arbetar framförallt med revision och rådgivning. Är engagerad i nyföretagarfrågor.

Direktnr 0303-935 41
E-post bo.osth@lr-revision.se

Anna Hedin Göran

Partner

Auktoriserad revisor.
Arbetar framförallt med revision och bokslut. Anna är ansvarig för revisionsutvecklingen på byrån.

Direktnr 0303-935 51
E-post anna.hedin.goran@lr-revision.se

Lars-Åke Karlsson

Auktoriserad redovisningskonsult.

Arbetar med revision och bokslut. Lars-Åke är skattejurist och ansvarig för skattefrågor och bolagsfrågor

Direktnr 0303-935 56
E-post lars-ake.karlsson@lr-revision.se

Mattias Lindeberg

Partner

Auktoriserad redovisningskonsult.
Arbetar med bokföring, bokslut och revision. Mattias är kvalitetsansvarig för REKO

Direktnr 0303-935 68
E-post mattias.lindeberg@lr-revision.se

Erika Bengtsson

Auktoriserad redovisningskonsult.

Arbetar med bokföring och bokslut. Erika är ansvarig för internredovisning och arbetsflöden inom redovisningsområdet.

Direktnr 0303-935 64
E-post erika.bengtsson@lr-revision.se

Magdalena Berg

Redovisningskonsult

Arbetar framförallt med bokföring och bokslut.

Direktnr 0303-935 49
E-post magdalena.berg@lr-revision.se

Jenny Gustavsson

Redovisningskonsult

Arbetar med bokföring och bokslut. Jenny sköter även den interna administrationen.

Direktnr 0303-935 42
E-post jenny.gustavsson@lr-revision.se

Maria Hansson

Redovisningskonsult

Arbetar framför allt med bokföring.

Direktel: 0303-935 54
Epost: maria.hansson@lr-revision.se

Cecilia Hedlund

Redovisningskonsult

Arbetar med bokföring och löneredovisning. Cecilia är ansvarig för löneadministration.

Direktnr 0303-935 62
E-post cecilia.hedlund@lr-revision.se

Alexandra Karlsson

Redovisningskonsult

Arbetar framför allt med bokföring.

Direktel: 0303-44 03 11
Epost: alexandra.karlsson@lr-revision.se

Aktuellt

FARs Allmänna villkor om rådgiviningstjänster

Läs mer här

FARs Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Läs mer här

Stor höjning av skatt på drivmedel, hur man definierar en arbetsplats och regler för dricks mm.

Mycket nyttigt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev, nr 4!

Ändring av årsredovisningslagen inför 2016 och info om hur revisionsberättelsen påverkas av nya ställningstaganden

Vårt Nyhetsbrev Banker nr 2 2015 hjälper dig reda ut vad som gäller

Skatter och personalliggare i byggverksamhet – få koll på nyligen framlagda budgetpropositionens innehåll

Läs vårt Nyhetsbrev nr 3 2015

Skattehöjningar och ökade krav på dokumentation mm – vad gäller egentligen?

Läs vårt Nyhetsbrev nr 2 2015

Skillnader mellan K2 och K3?

Läs mer i vårt Nyhetsbrev Banker nr 1 2015