Kompetens och engagemang som ger resultat

Kontakt

Kungälvs Revisionsbyrå AB

Solbräckegatan 3
442 45 Kungälv

Tel 0303-936 30

Bo Östh

Partner, huvuddelägare till Kungälvs Revisionsbyrå AB

Godkänd revisor

Arbetar med revision och rådgivning. Bo är engagerad i nyföretagarfrågor.

Direkt nr: 0303-935 41
E-post:  bo.osth@lr-revision.se

Anna Hedin Göran

Partner

Auktoriserad revisor

Arbetar med revision och bokslut. Anna är ansvarig för revisionsutvecklingen på byrån.

Direkt nr: 0303-935 51
E-post: anna.hedin.goran@lr-revision.se

Lars-Åke Karlsson

Auktoriserad redovisningskonsult och skattejurist

Arbetar med revision och bokslut. Lars-Åke är skattejurist och ansvarig för skattefrågor och bolagsfrågor

Direkt nr: 0303-935 56
E-post: lars-ake.karlsson@lr-revision.se

Mattias Lindeberg

Partner

Auktoriserad redovisningskonsult och Civilekonom

Arbetar med bokslut, rådgivning och ekonomistyrning.

Direkt nr: 0303-935 68
E-post: mattias.lindeberg@lr-revision.se

Erika Bengtsson

Partner

Auktoriserad redovisningskonsult

Arbetar med bokföring, bokslut och rådgivning. Erika är ansvarig för digitala arbetsflöden samt är kvalitetsansvarig för REKO/REX.

Direkt nr: 0303-935 64
E-post: erika.bengtsson@lr-revision.se

Elin Billestedt

Redovisningskonsult

Arbetar med bokföring.

Direkt nr: 0303-935 49
E-post: elin.billestedt@lr-revision.se

Maria Hansson

Redovisningskonsult

Arbetar med bokföring.

Direkt nr: 0303-935 54
Epost: maria.hansson@lr-revision.se

Cecilia Hedlund

Auktoriserad Lönekonsult och Redovisningskonsult

Arbetar med  löneredovisning och bokföring. Cecilia är ansvarig för löneadministration.

Direkt nr: 0303-935 62
E-post: cecilia.hedlund@lr-revision.se

Alexandra Karlsson

Redovisningskonsult

Arbetar med bokföring.

Direkt nr: 0303-44 03 11
E-post: alexandra.karlsson@lr-revision.se

Julia Lundin

Revisorsassistent

Arbetar med revision.

Direkt nr: 0303-44 03 12
E-post: julia.lundin@lr-revision.se

Dorota Sadowska

Byråadministratör och Redovisningskonsult

Arbetar med byråns administration och bokföring.

Direkt nr: 0303-935 42
E-post: dorota.sadowska@lr-revision.se

Christian Östh

Redovisningskonsult och Civilekonom

Arbetar med bokföring och bokslut.

Direkt nr: 0303-44 03 13
E-post: christian.osth@lr-revision.se

Aktuellt

Budgetproposition för 2020

Läs här

2019 års ekonomiska vårproposition

Läs här

Stor höjning av skatt på drivmedel, hur man definierar en arbetsplats och regler för dricks mm.

Mycket nyttigt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev, nr 4!

Ändring av årsredovisningslagen inför 2016 och info om hur revisionsberättelsen påverkas av nya ställningstaganden

Vårt Nyhetsbrev Banker nr 2 2015 hjälper dig reda ut vad som gäller

Skatter och personalliggare i byggverksamhet – få koll på nyligen framlagda budgetpropositionens innehåll

Läs vårt Nyhetsbrev nr 3 2015

Skattehöjningar och ökade krav på dokumentation mm – vad gäller egentligen?

Läs vårt Nyhetsbrev nr 2 2015

Skillnader mellan K2 och K3?

Läs mer i vårt Nyhetsbrev Banker nr 1 2015